Informacja dla kontrahentów OQEMA Sp. z.o.o.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dla kontrahentów OQEMA Sp z.o.o. na temat skutków wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.