Informacja o połączeniu spółek

Informujemy, że z dniem 01-12-2017 nastąpiło przejęcie Spółki Chem&Pol Sp. z o.o. przez Spółkę OQEMA Sp. z o.o.