Informacja o połączeniu spółek

Informacja o połączeniu spółki „OVERLACK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie (jako Spółki Przejmującej) ze spółką CHEM&POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako Spółką Przejmowaną).

W związku z połączeniem, działając na podstawie art.500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, tekst jednolity ze zm.) spółki:

„OVERLACK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie, ul. Łęczycka 3a, kod pocztowy 95-035 Ozorków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000119938, NIP:7292224045, REGON 471591507 (Spółka Przejmująca)

oraz

CHEM&POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka nr 18 lok. 76, 00-845 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000314417, NIP: 5252440385, REGON: 141618133

udostępniają bezpłatnie na stronie internetowej www.oqema.pl do publicznej wiadomości plan połączenia od dnia 21/09/2017 r. nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.

Plan połączenia dostępny jest poniżej do pobrania:

  1. Plan połączenia spółek [PDF 38.6 MB]