OQEMA Polska laureatem konkursu Medal Europejski.

Organizatorami finału 28. edycji Medalu Europejskiego byli: Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli. Finał 28. edycji konkursu Medal Europejski odbył się w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.

Medalem wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowane usługi lub wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty. Istotna przy ocenie jest także dynamika firmy oraz zdobyte nagrody i posiadane certyfikaty.

Business Centre Club od 17 lat organizuje ogólnopolskie przedsięwzięcie pod nazwą Medal Europejski. Celem tego przedsięwzięcia jest: wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej laureatami Medalu Europejskiego.

Źródło: www.bcc.org.pl