Inne - branża kosmetyczna - OQEMA

  • PL
  • EN

Inne

ROZPUSZCZALNIKI

1. ETERY GLIKOLU ETYLENOWEGO

Butylglikol (BG) Butylodiglikol (BDG)
Etyloglikol (EG) Etylodiglikol [pobierz] (EDG)
Metyloglikol (MG) Metylodiglikol (MDG)
Glikol Izopropylowy (IPG)

2. ETERY GLIKOLU PROPYLENOWEGO

Metoksypropanol (PM) Metoksydwupropanol (DPM)
Butoksypropanol (PnB) Butoksydwupropanol (DPnB)
Etoksypropanol (EP)
Glikol propylenowy + eter monobutylowy (TPNB)
Eter metylowy glikolu tri propylenowego (TEXANOL)

3. ALKOHOLE

Alkohol Dwuacetonowy (DAA) Alkohol n-Butylowy (NBA)
Alkohol Izobutylowy [pobierz] (IBA) Alkohol n-Propylowy [pobierz] (NPA)
Alkohol Izopropylowy (IPA) Alkohol Izoamylowy (IAA)
Alkohol 1,4-butadienowy Alkohol Benzylowy
Alkohol 2-merkaptoetanolowy Alkohol 2-etyloheksanolowy
Alkohol Izopropylowy (regenerat 86-88%) [pobierz] (IPA)

4. KETONY

Aceton 99,9 % [pobierz] (DMK) Aceton 98,0 % [pobierz] (DMK)
Cykloheksanon [pobierz] (CHX) Dwuizobutyloketon (DIBK)
Metyloamyloketon (MAK) Metyloetyloketon [pobierz] (MEK)
Metyloizoamyloketon (MIAK) Metyloizobutyloketon [pobierz] (MIBK)

5. ESTRY

Octan Metylu (MA) Octan Etylu [pobierz] (EA)
Octan Butylu 98% [pobierz] (BAC 98%) Octan Izobutylu 98% (ISOBAC 98%)
Octan Butyloglikolu (BGA) Octan Butylodwuglikolu (BDGA)
Octan Etylodwuglikolu (EDGA) Octan n-Propylu (NPAC)
Octan Isopropylu (IACT) Octan Etoksypropylu (EPAC)
Octan Metoksypropylu (MPA) Octan Winylu (VAM)

6. GLIKOLE

Glikol Monoetylenowy [pobierz] (MEG) Glikol Dwuetylenowy (DEG)
Glikol Trójetylenowy (TEG) Glikol Heksylenowy (HG)
Glikol Monopropylenowy 1,2 USP (MPG 1,2 USP)
Glikol Monopropylenowy [pobierz] TDS (MPG)
Glikol Dwupropylenowy [pobierz] (DPG)
Glikol Trójpropylenowy (TPG)
Glikol Heksametylenowy
Glikole Polietylenowy PLURIOL E
Glikole Alkilopolialkilowe PLURIOL A
Glikole Polipropylenowe PLURIOL P

7. INNE ROZPUSZCZALNIKI

N-Etylpyrolidon (NEP) N-Metylpyrolidon (NMP)
Dimetyloforamid [pobierz] (DMF) Tetrahydrofuran (THF)
Węglan Propylenu (PC) Ksylen
Styren Toluen
Chlorotoluen Trichloroetylen
Tetrachloroetylen α – metoksystyren
Dwupenten Rozpuszczalnik ekstrakcyjny
Terpeny pomarańczowe ( d’Limone) [pobierz]
Terpentyna drzewna HTO
Terpentyna Balsamiczna

INNE SUROWCE

Panthenol Panthenol
Alantoina Allantoin
Witamina E Tocopheryl Acetate
Tlenek cynku Zinc Oxide
Mocznik i jego pochodne Urea
BergaCare FG 5 (naturalna alternatywa dla sylikonów)
BergaMuls ET1 (naturalny emulgator)