Klauzula informacyjna- OQEMA Polska

  • PL
  • EN

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest OQEMA Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie (95-035), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Łodzi Śródmieścia, numer KRS 00001199338, NIP: 729-22 24-045, REGON: 471 591 507

OQEMA Sp. z o. o przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail . Dane osobowe zostały podane w trakcie dotychczasowej współpracy lub w wyniku uzyskania ich na stronach internetowych ogólnie dostępnych.

Dane będą przetwarzane w celu

  1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,
  2. wykonywania obowiązków Administratora, w tym podatkowych i sprawozdawczych ? przez czas niezbędny do realizacji obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia,
  3. w celu prowadzenia współpracy handlowej i gospodarczej między Spółką a Panią/Panem
  4. w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Panią/Panem ? do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty prawa np. banki, operatorzy pocztowi, kurierzy, kancelarie notarialne, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów.

powrót »

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest OQEMA Sp. z o.o. –z siedzibą w Ozorkowie (95-035), ul. Łęczycka 3a. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług firmy OQEMA Sp. z o.o. oraz prowadzenia korespondencji. Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści podanych danych, do ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Akceptuję