Nasza odpowiedzialność - OQEMA Polska

  • PL
  • EN

Nasza odpowiedzialność

Wiemy, jak ważną rolę odgrywają zrównoważony rozwój i jakość – zarówno z perspektywy gospodarczej, jak i ekologicznej. Dlatego nasze obowiązki wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa traktujemy równie poważnie, jak nasze zobowiązania w stosunku do klientów.

W centrali naszej firmy istnieje Dział Zgodności Prawnej, odgrywający rolę koordynacyjną w skali całej grupy OQEMA. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi w skali całej Grupy, a ponadto – w przypadku wdrażania certyfikowanych standardów – gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa w Grupie OQEMA.

 

Certyfikat ISO

Certyfikaty ISO

Certyfikat GMP

Certyfikaty GMP

Certyfikat BIO

Certyfikaty BIO

Certyfikat IFS

Certyfikaty IFS

Certyfikat Fami-QS

Certyfikaty Fami-QS