OQEMA Polska - Kontakt

  • PL
  • EN

Dane teleadresowe

logo
OQEMA Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 3a
95-035 Ozorków
Tel.:+48 42 270 44 00
Fax:+48 42 270 44 01
biuro@oqema.com

logo OQEMA Sp. z o.o. Pharma & Diet Supplements
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
Tel.:+48 22 890 87 40
Fax:+48 22 890 87 41
biuro@oqema.com

logo Magazyn
OQEMA Sp. zo.o.

ul. Łęczycka 13
95-035 Ozorków
Tel: +48 42 270 44 80
logistyka@oqema.com

mapa

Bank PKO BP S.A.
PLN 56 1020 3352 0000 1102 0228 6870
EUR 06 1020 3352 0000 1302 0228 6896
USD 46 1020 3352 0000 1202 0228 6904
Swift Code BPKOPLPW

Sąd Rejonowy dla Łódzi Śródmieścia
Numer KRS 0000119938
NIP: 729-22- 24-045
REGON: 471 591 507
Kapitał zakładowy: 10 000 000 PLN Wpłacony w 100%

Zarząd:
Prezes: Tatiana Domnienko-Cwajda