Rozpuszczalniki - branża kosmetyczna - OQEMA

  • PL
  • EN

Rozpuszczalniki

ROZPUSZCZALNIKI NAFTENOWE

Nessol Liav 200 Hydrocarbons, C9 – C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics
Nessol Liav 230 Hydrocarbons, C10 – C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics

ETERY GLIKOLU ETYLENOWEGO

Butyloglikol BG 1,3-Butylene glycol
Butylodwuglikol BDG 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Etylodwuglikol EDG 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
Etyloglikol EG  

GLIKOLE

Glikol Monoetylenowy Etano-1,2-diol
Glikol Dwuetylenowy 2,2'-Oksydietanol
Glikol Monopropylenowy Propane-1,2-diol
Glikol Dwupropylenowy Dipropylene glycol

ETERY

Metoksypropanol Monopropylene glycol methyl ether
Metoksydipropanol Dipropylene glycol methyl ether
Butoksypropanol (PNB) 1-butoksypropan-2-ol
Butoksydipropanol (DPNB) 1-(2-butoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol
Tetrahydrofuran stabilizowany (THF) Tetrahydrofuran
Methyltertbuthylether S Methyl-tert-butylether

AMINY

Metyloamina 40% Monomethylamine
Dwumetyloaminopropyloamina 3-(N,N- dimetyloamino)propyloamina
Trójetyloamina Triethylamine anhydrous
Trójetanoloamina 99% 2,2´,2"-nitrylotrietanol
Trójetanoloamina 80% 2,2´,2"-nitrylotrietanol

KETONY

Aceton techniczny Propan-2-on
Aceton HP Propan-2-on
Metyloetyloketon 2-Butanone
Dwuizobutyloketon (DIBK) 2,6-dimetyloheptan-4-on

ESTRY

Octan etylu 99,8% Ethyl Acetate
Octan winylu Vinyl Acetate
Octan butylu N-butyl Acetate
Maleinian Dwubutylu Di-n-butyl maleate
Adypinian Dwuoktylu Adypinian bis (2-etyloheksylu)
Ftalan Dwuetylu Diethyl Phthalate

ALKOHOLE

Alkohol Izopropylowy 84-86% Isopropyl Alcohol
Alkohol Izopropylowy 99% Isopropyl Alcohol
n-Butanol (NBA) Butan-1-ol
Isopropylol Propan-2-ol, Ethanol
Isobutanol 2-methylpropan-1-ol

INNE

Tributoxyethylphosphat Tris (2-butoxyethyl) phosphate
Dwumetyloformamid Dimethylformamide
Węglan propylenu Propylene Carbonate

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest OQEMA Sp. z o.o. –z siedzibą w Ozorkowie (95-035), ul. Łęczycka 3a. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług firmy OQEMA Sp. z o.o. oraz prowadzenia korespondencji. Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści podanych danych, do ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Akceptuję