Chemikalia organiczne, chemikalia nieorganiczne, chemia specjalistyczna - OQEMA

 • PL
 • EN

Inne chemikalia organiczne i nieorganiczne

BIEL TYTANOWA CINKARNA

PRODUKTY FIRMY TIARCO – CHEMIA SPECJALISTYCZNA

 • OCTOCURE [AKCELERATORY GUM I LATEKSU]
 • OCTODRY [ŚRODKI ODWADNIAJĄCE I PRZECIWPYŁOWE]
 • OCTOGUARD [DYSPERSJE ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ]
 • OCTOJET [DYSPERSJE SADZY]
 • OCTOLITE [ANTYUTLENIAJĄCE EMULSJE I DYSPERSJE]
 • OCTOMER [PLASTYFIKATORY]
 • OCTOPERSE [EMULSJE SILIKONOWE I DYSPERGATORY]
 • OCTOPERSE [MODYFIKATORY REOLOGICZNE]
 • OCTOPOL [PŁYNNE DITIOKARBOAMINIANY]
 • OCTOPOL [ŚRODKI DO SMARÓW I OLEJÓW SMAROWYCH]
 • OCTOSOL [ŚRODKI PIENIĄCE I POWIERZCHNIOWO CZYNNE]
 • OCTOTINT [DYSPERSJE BIELI TYTANOWEJ]
 • OCTOTINT [DYSPERSJE KOLOROWE]
 • OCTOWET [ŚRODKI ZWILŻAJĄCE]