GMP - OQEMA Polska

  • PL
  • EN

GMP

GMP (Good Manufacturing Practice)Dobra Praktyka Produkcyjna ­ to szereg działań mających na celu zapewnienie powtarzalności i jednorodności wyrobów poprzez ścisłą kontrolę nad całym procesem produkcji zaczynając od działu zaopatrzenia poprzez magazynowanie surowców, wyrobów, ich produkcję, pakowanie, znakowanie i dalszą dystrybucję. Ma na celu zachowanie czystości surowca, wyrobu od wszelkich obcych substancji fizycznych, chemicznych i szkodliwej mikroflory.

Dobra Praktyka Produkcyjna jest stosowana w odniesieniu do przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego.
Zasady GMP są wdrożone i stosowane w OQEMA od 2013 roku.

Certyfikat GMP

Certyfikaty GMP