Rozpuszczalniki organiczne, mieszanina alkoholi - zastosowanie - OQEMA

 • PL
 • EN

Rozpuszczalniki

ALKOHOLE

 • Alkohol 1,4-butadienowy
 • Alkohol 2-etyloheksanolowy
 • Alkohol 2-merkaptoetanolowy
 • Alkohol Benzylowy [pobierz]
 • Alkohol Dwuacetonowy
 • Alkohol Izoamylowy
 • Alkohol Izobutylowy [pobierz]
 • Alkohol Izopropylowy 84-86 % [pobierz]
 • Alkohol Izopropylowy 99,8 % [pobierz]
 • Alkohol n-Butylowy [pobierz] TDS
 • Alkohol n-Propylowy [pobierz]
 • Cykloheksanol [pobierz]

ESTRY

ETERY GLIKOLU ETYLENOWEGO

ETERY GLIKOLU PROPYLENOWEGO

 • Butoksydwupropanol TDS
 • Butoksypropanol
 • Etoksypropanol [pobierz]
 • Glikol propylenowy + eter monobutylowy
 • Metoksydwupropanol
 • Metoksypropanol [pobierz] TDS

GLIKOLE

 • Glikol Dwuetylenowy TDS
 • Glikol Dwupropylenowy [pobierz]
 • Glikol Heksametylenowy
 • Glikol Heksylenowy [pobierz]
 • Glikol Monoetylenowy [pobierz]
 • Glikol Monopropylenowy TECH
 • Glikol Monopropylenowy USP
 • Glikol Trójetylenowy
 • Glikol Trójpropylenowy
 • Glikole Alkilopolialkilowe
 • Glikole Polietylenowy
 • Glikole Polipropylenowe

INNE

 • Cykloheksan [pobierz]
 • Dimetyloforamid
 • Dwupenten
 • N-Etylpyrolidon
 • N-Metylpyrolidon
 • Rozpuszczalnik ekstrakcyjny
 • Terpentyna Balsamiczna
 • Terpentyna drzewna HTO
 • Terpeny pomarańczowe ( d’Limone ) [pobierz]
 • Tetrachloroetylen
 • Tetrahydrofuran Stabilizowany BHT, Niestabilizowany
 • Trichloroetylen
 • Węglan Propylenu
 • α – metoksystyren

KETONY

MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH

 • DUŻO MOŻLIWOŚĆ MIESZANIA DOWOLNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW W DOWOLNEJ PROPRCJI. NA ŻYCZENIE KLIENTA.

Rozpuszczalniki organiczne: Nieodłączny składnik współczesnej technologii i nauki

Rozpuszczalniki organiczne hurt

Rozpuszczalniki organiczne są wszechobecne w naszym codziennym życiu, choć często o tym nie myślimy. Te substancje chemiczne odgrywają kluczową rolę w wielu aspektach współczesnej nauki, technologii i przemysłu. Ale co to są rozpuszczalniki organiczne i jakie mają zastosowania?

Czym są rozpuszczalniki organiczne?

Rozpuszczalniki organiczne to substancje chemiczne, które mogą rozpuszczać inne substancje bez zmiany ich struktury chemicznej. Są to zazwyczaj ciecze, które mają zdolność do zmniejszania napięcia powierzchniowego. Przykłady to alkohole, ketony, estry, etery i węglowodory.

Zastosowania rozpuszczalników organicznych

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny: Rozpuszczalniki organiczne są niezbędne w procesach produkcji wielu różnych substancji chemicznych, leków i kosmetyków. Używa się ich do ekstrakcji, oczyszczania i krystalizacji różnych związków, a także jako medium reakcyjne.

Przemysł malarski i poligraficzny: Rozpuszczalniki są kluczowym składnikiem farb, lakierów, drukarek i tuszów. Umożliwiają równomierne rozprowadzanie pigmentu i zapewniają płynność, co umożliwia dokładne pokrycie powierzchni.

Przemysł petrochemiczny: Rozpuszczalniki są używane w procesie rafinacji ropy naftowej do wyodrębniania poszczególnych składników, takich jak benzyna, olej napędowy i olej smarowy.

Przemysł czyszczący: Wiele detergentów i środków czystości zawiera rozpuszczalniki organiczne, które pomagają rozpuszczać i usuwać tłuszcz, olej i inne trudne do usunięcia plamy.

Rozpuszczalniki organiczne - bezpieczeństwo i środowisko

Chociaż rozpuszczalniki organiczne mają wiele ważnych zastosowań, ich użycie wiąże się z pewnymi ryzykami. Wiele z nich jest łatwopalnych, a niektóre mogą być toksyczne lub rakotwórcze. Dlatego istotne jest odpowiednie ich przechowywanie i stosowanie zgodnie z zaleceniami.

Ważne jest również zwracanie uwagi na wpływ rozpuszczalników na środowisko. Niektóre mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, dlatego coraz większy nacisk kładzie się na rozwijanie i stosowanie "zielonych" rozpuszczalników, które są mniej szkodliwe dla środowiska.

Rozpuszczalniki organiczne są nieodłącznym składnikiem wielu aspektów współczesnej nauki i technologii. Choć ich użycie wiąże się z pewnymi wyzwaniami, ich kluczowe znaczenie dla tak wielu sektorów przemysłu nie może być przecenione. Pamiętajmy o nich i o ich roli, gdy patrzymy na produkty w naszym otoczeniu - od leków przez farby po detergenty.

Rozpuszczalniki organiczne hurt

Kontakt:

OQEMA Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 3a
95-035 Ozorków
Tel.:+48 42 270 44 00
Fax:+48 42 270 44 01
biuro@oqema.com

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest OQEMA Sp. z o.o. –z siedzibą w Ozorkowie (95-035), ul. Łęczycka 3a. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług firmy OQEMA Sp. z o.o. oraz prowadzenia korespondencji. Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści podanych danych, do ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Akceptuję