Rozpuszczalniki organiczne, mieszanina alkoholi - zastosowanie - OQEMA

 • PL
 • EN

Rozpuszczalniki organiczne

ALKOHOLE

 • Alkohol 1,4-butadienowy
 • Alkohol 2-etyloheksanolowy
 • Alkohol 2-merkaptoetanolowy
 • Alkohol Benzylowy [pobierz]
 • Alkohol Dwuacetonowy
 • Alkohol Izoamylowy
 • Alkohol Izobutylowy [pobierz]
 • Alkohol Izopropylowy 84-86 % [pobierz]
 • Alkohol Izopropylowy 99,8 % [pobierz]
 • Alkohol n-Butylowy [pobierz] TDS
 • Alkohol n-Propylowy [pobierz]
 • Cykloheksanol [pobierz]

ESTRY

ETERY GLIKOLU ETYLENOWEGO

ETERY GLIKOLU PROPYLENOWEGO

 • Butoksydwupropanol TDS
 • Butoksypropanol
 • Etoksypropanol [pobierz]
 • Glikol propylenowy + eter monobutylowy
 • Metoksydwupropanol
 • Metoksypropanol [pobierz] TDS

GLIKOLE

 • Glikol Dwuetylenowy TDS
 • Glikol Dwupropylenowy [pobierz]
 • Glikol Heksametylenowy
 • Glikol Heksylenowy [pobierz]
 • Glikol Monoetylenowy [pobierz]
 • Glikol Monopropylenowy TECH
 • Glikol Monopropylenowy USP
 • Glikol Trójetylenowy
 • Glikol Trójpropylenowy
 • Glikole Alkilopolialkilowe
 • Glikole Polietylenowy
 • Glikole Polipropylenowe

INNE

 • Cykloheksan [pobierz]
 • Dimetyloforamid
 • Dwupenten
 • N-Etylpyrolidon
 • N-Metylpyrolidon
 • Rozpuszczalnik ekstrakcyjny
 • Terpentyna Balsamiczna
 • Terpentyna drzewna HTO
 • Terpeny pomarańczowe ( d’Limone ) [pobierz]
 • Tetrachloroetylen
 • Tetrahydrofuran Stabilizowany BHT, Niestabilizowany
 • Trichloroetylen
 • Węglan Propylenu
 • α – metoksystyren

KETONY

MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH

 • DUŻO MOŻLIWOŚĆ MIESZANIA DOWOLNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW W DOWOLNEJ PROPRCJI. NA ŻYCZENIE KLIENTA.